Editor

Ana Sayfa/Editor

About Editor

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Editor has created 17 blog entries.

Obsesif Kompulsif Bozukluk İçin Grup Terapisi 

2019-12-26T13:38:41+00:00

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için bireysel bilişsel davranışçı terapinin oldukça etkili olduğu uzun zamandır çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır.  Öte yandan OKB için grup terapilerinin ne kadar etkili olabileceği tartışma konusuydu. Son zamanlarda OKB için bireysel ila grup terapilerinin etkinliğini karşılaştırmak amaçlı birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda grup terapinin de en az bireysel terapi kadar, semptomların tedavi edilmesi konusunda etkili olabileceği görülmüştür.  Avantajları  Grup terapinin yapısı aşağı yukarı bireysel terapi ile aynı olsa da grup terapisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:  Fiyat: Genellikle bireysel terapi, grup terapisine kıyasla daha uzun sürer ve problemler tek tek ele alınır. Grup terapisi hem maddi olarak daha [...]

Obsesif Kompulsif Bozukluk İçin Grup Terapisi 2019-12-26T13:38:41+00:00

Sosyal Anksiyete İçin Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi

2019-12-25T15:28:29+00:00

Sosyal kaygı için grup terapisi birçok çeşitte olabilir. Bir çeşidi de bilişsel davranışçı grup terapisidir. Sosyal anksiyetesi olan insanlar genellikle grup içerisinde olmanın kendi kaygılarını tetikleyeceğini düşünürler ve bu terapinin semptomlarına nasıl yardımcı olacağını anlamlandıramazlar. Sosyal kaygınız varsa sizin için birçok sosyal durum kaygıyı tetikleyici işlev görür. Bu da özgüveninizi zedeler. Grup terapi aslında sosyal yeteneklerinizi keşfetmek ve bu gibi durumlarda kaygıyı azaltmak için güvenli bir ortamdır.   Faydaları  Bir gruba katılmanın avantajı aynı probleme sahip yeni kişilerle tanışmaktır. Herkesin semptomları ya da tetikleyicileri aynı olmasa da yalnız olmadığınızı bilmek size kendinizi iyi hissettirir.   Grup ortamı günlük yaşamda sizin için tehdit edici olabilecek durumlarla yüzleşmenizi sağlar. Bu rahatlatıcı ve güvenli [...]

Sosyal Anksiyete İçin Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi2019-12-25T15:28:29+00:00

Panik Bozukluk İçin Grup Terapisi

2019-12-25T15:28:48+00:00

Panik bozukluk tanısı konmuş biri için grup terapisi sıklıkla tavsiye edilebilir. Sizde de bu bozukluk varsa grup terapisinin semptomlarınızda nasıl etkili olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz.   Grup Terapisi Nedir?  Öncelikle grup terapisi adından da anlaşıldığı gibi grup ortamında psikoterapi anlamına gelir. Tipik olarak bir veya daha fazla terapistin önderliğinde aşağı yukarı aynı semptomlara sahip olan grup üyeleri toplanır. Terapist zamanlar, tarihler ve yer gibi konulara karar verir. Grup üyeleri haftada bir saatlik toplanır. Seansların kaç adet olacağı önceden belirlenmiş olabilir veya bu konuda herhangi bir sınır olmayabilir. Grup üyeleri aynı kişiler olabilir veya sonradan gelen ya da grubu terk eden kişiler olabilir. [...]

Panik Bozukluk İçin Grup Terapisi2019-12-25T15:28:48+00:00

Sanat Terapisi ile Mindfulness

2019-12-25T15:29:02+00:00

Stres ile mücadele etmek ve psikolojik problemlerin yaratmış olduğu zorlukları yönetebilmek için Mindfulness temelli Sanat terapisi, kişilerin  kaygı düzeylerini düşürmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilmektedir.  "Sanat psikoterapisinde" terapistiniz, psikolojik sorunlarınız ve duygularınızla ilgili içgörü geliştirmek için yarattığınız sanatı analiz eder. Terapi yaklaşımı genel olarak bir sanat terapisi ortamı içerisinde farkındalık felsefesini birleştirir. Başka bir deyişle, bireyler sanat yapmanın kendini keşfetmenin bir yolu olarak tedavi sürecine dahil olmaktadır. Kimler İçin  Mindfulness sanat terapisinin kişiler üzerinde sağladığı yararlar yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile kanıtlanmıştır.  Buna ek olarak  Mindfulness sanat terapisinin aşağıda listelenen hastalıklar için oldukça fayda sağladığı görülmüştür. Anksiyete Bozuklukları  Yeme bozuklukları  Madde kullanımı ile ilgili bozukluklar  Depresif Bozukluklar  Stres ile ilgili problemler  Öfke problemi Bunlara ek olarak Mindfulness [...]

Sanat Terapisi ile Mindfulness2019-12-25T15:29:02+00:00

Grup Terapisinden Kazanımlar

2019-12-25T15:29:10+00:00

İç görü ve aktarım terapi sürecinde oldukça merkezi bir role sahiptir. Aktarım bireyler arası algısal çarpıtmanın özel bir biçimidir. Bireysel terapiye kıyasla grup terapisinde derecesi ve çeşitliliği oldukça fazadır. Bununla birlikte iç görü esin bir tanımlaya uygun olmamakla birlikte tek bir kavram ile ifade edilememektedir. İç görü, kişinin kendisiyle, keşfettiği davranışı ile, güdülenim sistemiyle ya da bilinçdışıyla ilgili bazı önemli şeyleri keşfettiği durumda ortaya çıkar. Grup terapisinde ise grup üyeleri dört farklı düzeyde iç görü kazanabilir. Bunlar; Grup üyeleri bireylerarası ilişkilerde eski deneyimlerine kıyasla daha nesnel bir bakış kazanabilir. Yaşantılarında belki de ilk defa diğer bireyler tarafından nasıl göründüklerini öğrenirler. Örneğin, gergin, ılımlı, uzak, kibirli ve benzeri gibi. Grup üyeleri bireylerarası [...]

Grup Terapisinden Kazanımlar2019-12-25T15:29:10+00:00

Grup Terapisinde Travmanın Bütünleştirilmesi

2019-12-25T15:29:16+00:00

Travmanın bütünleştirilmesi, Üç taraflı aynı, travmatik deneyimlerin bütünleştirileceği ve nüks önleme çalışmalarının yapılacağı şimdiki zaman perspektifine geçiş yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu teknik yöntemdeki ayna metaforu, bireyin yaşamının üç dönemin bir çerçeveye sığdırmak üzere uyarlanmıştır. Bireyin yaşamındaki bu  üç dönemin içerisinde kişinin travmadan önceki dönemi, travma dönemi ve sonrası, şimdiki zamanı ele almak hedeflenir.  Bununla birlikte üç taraflı ayna metaforunda izlenilen aşamalar sırasıyla şu şekildedir;   Sosyal desteğin geliştirilmesi  Öfke yönetimi  Riskli durumlar ve başa çıkma stratejileri Sosyal Destek Aşaması  Sosyal desteğin geliştirilme aşamasında ele alınan hedefler;  Diğer kişilerden destek almanın gerekli olduğuna dair farkındalık kazanma Diğerlerinin yardımıyla nüks riskinin azaltılması Mevcut önemli [...]

Grup Terapisinde Travmanın Bütünleştirilmesi2019-12-25T15:29:16+00:00

Grup Terapisi Ve Eşzamanlı Bireysel Terapi

2019-12-25T15:29:24+00:00

Eşzamanlı bireysel terapi, kişinin aynı zaman diliminde hem bireysel terapiye hem de grup terapisine katılmasıdır. Ancak burada önemli olan nokta kişinin aynı anda katılım sağladığı iki farklı terapi, iki farklı terapist tarafından yürütülmektedir.  Karakterolojik olarak zor danışanlar için eşzamanlı terapi oldukça gereksinim duyulan bir yaklaşımdır.  Yapılan çalışmalara göre şiddetli yaşam krizlerine uğrayabilen bazı kişiler grup terapisine ek olarak önemli ölçüde geçici bireysel destek istemektedirler.   Buna ek olarak bazense kişilerin gruptan yararlanmalarını sağlamak için bireysel terapi de gerekli görülebilir. Örneğin, bir kişi grubun  tedavi edici sürecine etkin bir biçimde katılamayacak kadar kaygı hissedebilir veya saldırganlık korku ile kırılgan ya da sıkışmış olabilir. Bireysel [...]

Grup Terapisi Ve Eşzamanlı Bireysel Terapi2019-12-25T15:29:24+00:00

Grup Terapisi ve Birleşik Terapi

2019-12-25T15:29:30+00:00

Birleşik terapi, kişinin hem bireysel terapi hem de grup terapisinde aynı terapist tarafından aynı zaman diliminde terapi sürecinde bulunmasıdır. Birçok klinisyen bu tip terapinin, oldukça verimli ve güçlü tedavi edici özelliklere sahip olduğu görüşündedir. Yapılan araştırmalar, bireysel terapi sürecinde olan kişilerin, grup terapisine katılımı ile olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtmiştir. Birleşik terapi genellikle bireysel terapi ile başlar ve ardından birkaç hafta ya da ay sonrasında terapist kişiyi grup terapisine katılımını sağlar. Ancak burada önemli olan şu dur ki katılımını sağladığı grup terapisi, aynı zamanda terapisti ile birlikte  bireysel terapi görmekte olan diğer katılımcılardan oluşmuş bir gruptur. İstisnai durumlar söz konusu olduğunda ise, [...]

Grup Terapisi ve Birleşik Terapi2019-12-25T15:29:30+00:00

Grup Terapilerinin Ortak Tartışma Konuları 

2019-12-25T15:29:43+00:00

Grup terapisinde tartışılan konular grubun odağına bağlı olacaktır. Bazı gruplar bağımlılık ya da kişilerin işlevselliğini bozan mevcut problemlerle uğraşmak gibi belirli nedenlerle ya da depresyon veya endişe gibi belirli tanılarla oluşturulurken, diğerleri genel stresle mücadele eden herkes için ya da genel sosyal destekten faydalanabilecek bireyler için daha geniş amaçlar ile oluşturulmaktadır.  Bir terapi grubunda ele alınan konuların genel listesi aşağıdaki gibidir; Sevilen birinin ölümü  Evlilik problemleri  Aile problemleri  Bir iş kaybı  Sosyal anksiyete  Depresyon  Stres  Madde bağımlılığı  Başlıca yaşam geçişleri/Dönüm noktaları  Ayrılma veya boşanma  Çocukların davranış sorunları ve daha birçok Madde bağımlılığı etrafında oluşturulan gruplarda tartışma konuları şunları içerebilir: Tetikleyiciler  Kalabalık faaliyetler (isteklerle başa çıkmak için)  Öğrenciler için bir konuşma hazırlamak (konuşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği)  Zorlu [...]

Grup Terapilerinin Ortak Tartışma Konuları 2019-12-25T15:29:43+00:00

Grup Terapisinde Bireylerarası Öğrenme

2019-12-25T15:29:53+00:00

Kişinin psikoterapiye başlama nedeni mevcut problemi (psikolojik semptomatoloji) bireylerarası bozuk ilişkilerden kaynaklıdır. Bu nedenle psikoterapide hedef kişinin çarpık olmayan, doyurucu bireylerarası ilişkilerin nasıl geliştirileceğini öğrenmesidir. Bununla birlikte psikoterapi grubu  katı yapısal kısıtlamalarla engellenmez ve her hastanın toplumsal evrenin minyatür hale getirilmiş bir temsiline dönüşür.  Grup katılımcıları,  diğerlerinden elde edilen geribeslem ve iç gözlem yolu ile;  Kendi bireylerarası davranışlarının önemli yönlerini  Kendilerinin güçlü  yönlerinin  Bireylerarası sınırlarının  Bireylerarası çarpıtmalarının  Uyumsuz davranışlarının farkına varırlar. Bunlara ek olarak geri beslem ve iç gözlem yolu ile grup üyeleri;  1.Davranışı acısından daha iyi bir gözlemci olur.  2.Davranışıının etkilerini şu yönlerden değerlendirir;  Diğerlerinin duyguları  Diğerlerinin onlara ilişkin kanıları  Diğerlerinin kendileri hakkında edindiği kanılar. Yukarıda anlatılan [...]

Grup Terapisinde Bireylerarası Öğrenme2019-12-25T15:29:53+00:00

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Son Yazılar