Grup terapisinde tartışılan konular grubun odağına bağlı olacaktır. Bazı gruplar bağımlılık ya da kişilerin işlevselliğini bozan mevcut problemlerle uğraşmak gibi belirli nedenlerle ya da depresyon veya endişe gibi belirli tanılarla oluşturulurken, diğerleri genel stresle mücadele eden herkes için ya da genel sosyal destekten faydalanabilecek bireyler için daha geniş amaçlar ile oluşturulmaktadır. 

Bir terapi grubunda ele alınan konuların genel listesi aşağıdaki gibidir;

 • Sevilen birinin ölümü 
 • Evlilik problemleri 
 • Aile problemleri 
 • Bir iş kaybı 
 • Sosyal anksiyete 
 • Depresyon 
 • Stres 
 • Madde bağımlılığı 
 • Başlıca yaşam geçişleri/Dönüm noktaları 
 • Ayrılma veya boşanma 
 • Çocukların davranış sorunları ve daha birçok

Madde bağımlılığı etrafında oluşturulan gruplarda tartışma konuları şunları içerebilir:

 • Tetikleyiciler 
 • Kalabalık faaliyetler (isteklerle başa çıkmak için) 
 • Öğrenciler için bir konuşma hazırlamak (konuşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) 
 • Zorlu algılar 
 • Rol modelleri ve deneyimleyeceği davranışlar 
 • Bir psikoeğitim ve gelecek için planlama (maddelerin tarihikullanımı ve ülkede madde için geçerli olan yasallar ) 
 • Öz Bakım

Blake Flannery, grup terapisinde yedi ana tartışma konusu kategorisini ana hatlarıyla belirtmiş ve her kategori için öneriler sunmuştur. Bu konular şunları içerir:

Sağlık 

 • Uyku desenleri 
 • Egzersiz 
 • Beslenme 
 • İlaç eğitimi 
 • Uyarı işaretlerini tanıma

Kişisel Kontrol 

 • Öfke kontrolü 
 • Stres Yönetimi 
 • Kişisel temizlik 
 • Dürtü kontrolü 

Bilişsel Davranış Terapisi (CBT) veya Akılcı Davranış Terapisi (RBT) 

İlişkiler 

 • Kendine güven 
 • Sınırlar 
 • Çatışma yönetimi 
 • Keder, kayıp ve affetme 
 • Ebeveynlik yetenekleri 
 • Değerler ve inançlar 
 • Hedef belirleme 

Değerler 

 • İnançlar
 • Hedefler

Güvenlik Planlaması 

 • Uyarı işaretleri 
 • Desteklerin belirlenmesi 
 • Güvenlik planlaması 

Ruh Sağlığı Sistemleri 

 • Doktorunuzla nasıl konuşulur 
 • İhtiyacınız olan desteği nasıl alabilirsiniz 

Kimyasal Bağımlılık 

 • 12 adım / Adsız Alkolikler veya Adsız Narkotikler 
 • İkili tanı (çoklu ruh sağlığı koşullarının birlikte morbiditesi)

Önerilen konuların bu listesinin gösterdiği gibi, grup terapisinde tartışma için yüzlerce olmasa bile onlarca konu vardır. Bazıları yalnızca belirli gruplarda veya durumlarda uygun veya etkili olacak, ancak bazıları her tür grup için yararlı olacaktır. 

En iyi tartışma konuları grubun odağına, tedavinin aşamasına ve oturum türüne bağlıdır.