Grup terapisi psikodrama teknikleri, grubun katılımcıları arasında ilişkisel ve öz farkındalık açısından daha hızlı fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte, psikodrama ve benzeri diğer etkileyici terapötik müdahalelerin, bazı  katılımcılar üzerinde kaygı ve utanç duygularını ortaya çıkartabilir, hatta kişiler karşılaşılan iç çatışmalardan kaçmak için tedaviyi yarıda bırakma ihtiyacı hissedebilir. Bu nedenle herhangi bir terapötik teknikte olduğu gibi, psikodrama tekniği için de terapistin rolü oldukça önemlidir. Terapistin eğitim ve deneyimi yeterli değil ise bu tür teknikler kullanmamalıdırlar. Eğitim ve  deneyim klinik etkilerinden dolayı büyük önem taşımaktadır.

Psikodrama, farklı grup terapisi modelleriyle birlikte kullanılabilir. Madde bağımlılığı bozuklukları olan kişilere geçmiş ve şimdiki deneyimleri daha iyi anlama fırsatı sunar.  Bu bağlamda geçmiş deneyimlerin şimdiki yaşamlarını nasıl etkilediğini gözlemleyebilirler. Bu yaklaşım modeli 

  • Kişilerin unutulmuş becerileri yeniden kazanmaları, 
  • İlerlemeyi engelleyen belirgin sorunları değiştirmeleri,  
  • Yeni davranışları prova etmeleri,  
  • Empati kurmak, 
  • Duygularla yüzleşmek  için teşvik eder.

Bazı terapistler grup psikodrama tekniğini kullanırken,  grup üyelerinden  ailelerindeki “kuralları” listelemeyi ister. Ardından bir grup üyesi seçilir ve yazdığı kurallardan birinin  anımsatan bir durumu açıkladıktan sonra, bu rolde nasıl davranacaklarına dair talimatlar vererek diğer katılımcılara aile rolleri verir . Diğer grup üyelerinin görevi ise sözlü teşvik ile gönüllü katılımcının kuralı ihlal etmesini sağlamaktadır. Bu örnekte, birey kendini geçmişte deneyimlediğini veya düşündüğü güçsüz ve sessiz kişi yerine güçlü bir konuşmacı olarak deneyimler. Bu yeni deneyim, özyeterlilik duygusunu geliştirebilir ve değişimin gelişmesine yardımcı olabilir.

Bir başka psikodrama örneğinde, grup katılımcıları, madde veya ilaçları kötüye kullanma gibi sorunlar ile ilişkili olarak, “karakter kusurlarını” keşfederler. Kusurlar dramatikleştirilir, grubun yarısı dramatizasyona katılır ve yarısı izleyici olarak oturur.

Yine bir başka psikodrama biçiminde, gruptaki bir kişiden, bağımlılığının korunmasına yardımcı olan ya da değişim için konuşan içsel düşüncelerine ses vermesi istenebilir. Grup üyesi bu seslerin her biri için farklı bir sandalyeden veya pozisyondan konuşur. Birçok katılımcı oyunculukla ilgili endişelerini dile getirse de, utangaçlık bariyeri, genellikle süreç içerisinde yok olur .