Travmanın bütünleştirilmesi, Üç taraflı aynı, travmatik deneyimlerin bütünleştirileceği ve nüks önleme çalışmalarının yapılacağı şimdiki zaman perspektifine geçiş yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu teknik yöntemdeki ayna metaforu, bireyin yaşamının üç dönemin bir çerçeveye sığdırmak üzere uyarlanmıştır. Bireyin yaşamındaki bu  üç dönemin içerisinde kişinin travmadan önceki dönemi, travma dönemi ve sonrası, şimdiki zamanı ele almak hedeflenir.  Bununla birlikte üç taraflı ayna metaforunda izlenilen aşamalar sırasıyla şu şekildedir;  

 • Sosyal desteğin geliştirilmesi 
 • Öfke yönetimi 
 • Riskli durumlar ve başa çıkma stratejileri

Sosyal Destek Aşaması 

Sosyal desteğin geliştirilme aşamasında ele alınan hedefler; 

 • Diğer kişilerden destek almanın gerekli olduğuna dair farkındalık kazanma
 • Diğerlerinin yardımıyla nüks riskinin azaltılması
 • Mevcut önemli ilişkilerin gözden geçirilmesi
 • İlişkilerdeki sorunların belirlenmesi
 • İlişkilerdeki sorunların çözümlenmesi amacıyla eylem planlarının hazırlanabilmesi

Öfke Yönetimi

Bu aşamadaki amaç, kişinin  geçmişteki deneyimlerle (travmatik) duydukları öfke duygusu arasındaki ilişkiye ve bu öfkenin yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanarak farkındalık yaratmaktır. Buna ek olarak Grup terapisi ile danışanların; 

 • Olumlu öfke kontrolü stratejileri belirlemelerine 
 • Bireyselleştirilmiş planlar oluşturmalarına 
 • Bu stratejilerden bir kısmını seans içinde ve ev ödevi olarak sınamalarına yardımcı olmak amaçlanır. 

Riskli Durumlar ve Başa Çıkma Stratejileri 

3 taraflı Ayna tekniğinin son aşamasında ise, yüksek riskli durumların belirlenmesi ve yapıcı başa çıkma becerileri planlanması için yapılandırılmış alıştırmalar gerçekleştirilir. Bazense gerekli olduğu durumlarda, kişilere başa çıkma yöntemlerinin hatırlatılması için  kişisel olan ‘’acil durum kartları ‘’ hazırlanır. Bu kartları kişiler, kendilerine daha sağlıklı başa çıkma yöntemlerini hatırlatmak için yanlarında taşır.

Kaynakça; 

Ruzek, J.I. & Folette, V.,M., (2018). Travmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapiler, Litera Yayıncılık : İstanbul