Stres ile mücadele etmek ve psikolojik problemlerin yaratmış olduğu zorlukları yönetebilmek için Mindfulness temelli Sanat terapisi, kişilerin  kaygı düzeylerini düşürmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilmektedir.  “Sanat psikoterapisinde” terapistiniz, psikolojik sorunlarınız ve duygularınızla ilgili içgörü geliştirmek için yarattığınız sanatı analiz eder. Terapi yaklaşımı genel olarak bir sanat terapisi ortamı içerisinde farkındalık felsefesini birleştirir. Başka bir deyişle, bireyler sanat yapmanın kendini keşfetmenin bir yolu olarak tedavi sürecine dahil olmaktadır.

Kimler İçin 

Mindfulness sanat terapisinin kişiler üzerinde sağladığı yararlar yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile kanıtlanmıştır.  Buna ek olarak  Mindfulness sanat terapisinin aşağıda listelenen hastalıklar için oldukça fayda sağladığı görülmüştür.

 • Anksiyete Bozuklukları 
 • Yeme bozuklukları 
 • Madde kullanımı ile ilgili bozukluklar 
 • Depresif Bozukluklar 
 • Stres ile ilgili problemler 
 • Öfke problemi

Bunlara ek olarak Mindfulness sanat terapisinin sağladığı yararlardan bazıları şunlardır;

 • Gelişmiş psikolojik stabilite 
 • Yaşam kalitesinde artış  
 • Artan dikkat süresi 
 • Beyninizde, sanat yaratmaya odaklanmanıza olanak sağlayan sinir yollarının gelişimi 
 • Artan duygusal farkındalık 
 • Artan kontrol hissi ve iç düşünceleri paylaşma yeteneği 
 • Temel sorunlara ilişkin farkındalık geliştirme 
 • Soyut duyguları  tanıyabilme ve ifade edebilme 
 • Artan özgüven ve kişisel kabul