Birleşik terapi, kişinin hem bireysel terapi hem de grup terapisinde aynı terapist tarafından aynı zaman diliminde terapi sürecinde bulunmasıdır. Birçok klinisyen bu tip terapinin, oldukça verimli ve güçlü tedavi edici özelliklere sahip olduğu görüşündedir. Yapılan araştırmalar, bireysel terapi sürecinde olan kişilerin, grup terapisine katılımı ile olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtmiştir.

Birleşik terapi genellikle bireysel terapi ile başlar ve ardından birkaç hafta ya da ay sonrasında terapist kişiyi grup terapisine katılımını sağlar. Ancak burada önemli olan şu dur ki katılımını sağladığı grup terapisi, aynı zamanda terapisti ile birlikte  bireysel terapi görmekte olan diğer katılımcılardan oluşmuş bir gruptur. İstisnai durumlar söz konusu olduğunda ise, terapist bazen bir çalışma arkadaşını ya da öğrencisini terapiye eş liderlik etmesi için davet edebilir. Bazen de iki terapist yeterli sayıda üyeyi bir araya getirmek için kendi hastalarını birleştirebilir.

Bir çok grup terapi biçiminde yardımcı terapist uygulaması bazı avantajlar sunsa da tek kişi ile yürütülen birleşik terapiler daha az karmaşıktır.

Katılım süresi nedir ? 

Bu süreçte grup üyeleri  genellikle hafta bir kez bireysel bir kez de grup terapisine katılır. Bunlara ek olarak kişi için maddi açıdan aha ucuz olması için bireysel terapinin birkaç haftada bir yapıldığı örneklerde mevcuttur. Birleşik terapi gruplarının süreleri belirsiz olmakla birlikte sınırlı zamanlı formatları da vardır.

Avantajları Nelerdir?

  • Birleşik terapi ile birlikte  kişiler grup terapisine katılımda devamlılık gösterir, terapiyi sonlardırma veya yarıda bırakma oldukça azalır.  
  • Gruptaki zengin ve önceden tahmin edilemeyen etkileşimler bireysel terapide su üstüne çıkmayan yönleri göstermektedir.  
  • Grup üyelerinin verdiği bilgi, bireysel terapistin daha önce incelemediği pek çok alanın ortaya çıkmasını sağlar. 
  • Etkileşimsel teşvikler, hatıraları canlandırarak ve çağrışım yaparak, beklenmedik bir şekilde, psikodinamikleri netleştirebilir.

Kaynakça 

  •  (1995; Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, Çev. Ataman Tangör, Özgür Karaçam, Kabalcı Yayınevi, 2002)