Panik bozukluk tanısı konmuş biri için grup terapisi sıklıkla tavsiye edilebilir. Sizde de bu bozukluk varsa grup terapisinin semptomlarınızda nasıl etkili olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz.  

Grup Terapisi Nedir? 

Öncelikle grup terapisi adından da anlaşıldığı gibi grup ortamında psikoterapi anlamına gelir. Tipik olarak bir veya daha fazla terapistin önderliğinde aşağı yukarı aynı semptomlara sahip olan grup üyeleri toplanır. Terapist zamanlar, tarihler ve yer gibi konulara karar verir. Grup üyeleri haftada bir saatlik toplanır. Seansların kaç adet olacağı önceden belirlenmiş olabilir veya bu konuda herhangi bir sınır olmayabilir. Grup üyeleri aynı kişiler olabilir veya sonradan gelen ya da grubu terk eden kişiler olabilir. Grup buluştuğunda sandalyeler bir çember şeklinde dizilir bunun amacı da paylaşımı arttırmaktır. Grup terapisi aşamalardan oluşur bunlar da başlatma, çalışma ve kapatma dır. Başlatma kısmında üyeler kendilerini tanıtır ve diğerlerini tanımaya çalışır. Çalışma aşamasında durum ve çözümlerle ilgili derinleşilir. Bu da her üyenin egzersizler paylaşması, bazı konularda tartışmalar oluşturması ve diğer grup aktivitelerine katılması ile mümkündür. Kapatma aşamasında üyeler geleceğe bakar ve öğrendiklerini yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerine odaklanır. Tedavi sonrasında nasıl başarı sağlayacaklarına dair planlar yapar.  

Panik Bozuklukta Grup Terapisinin Faydaları Neler Olabilir? 

  1. Sosyal Destek: Panik bozukluğa sahip birçok kişi yalnızlık hisleri ve izolasyondan mustariptir. Aile ve arkadaşları destekleyici olmaya çalışır fakat ne kadar çabalarsa çabalasınlar kişi yaşadıkları zorlukların tamamen anlaşıldığını hissetmez. Grup terapi ait olma hissi getirir. Panik bozukluğa sahip kişiler kendilerini gruptaki diğer üyeler ile özdeşleştirebilir. Her üye elbette aynı deneyimlere sahip değildir ancak üyeler birbirlerinin panik bozukluktan kaynaklı semptomlarını daha iyi anlayabilir. Grup terapisi ile üyeler daha güvende ve destekleniyor hissederler bu nedenle de ilerlemelerini, gerilemelerini, hedeflerini ve amaçlarını rahatlıkla paylaşabilirler. 
  2. Teşvik ve İlham: Grup terapinin tek vaadi kabul değildir. Aynı zamanda grup üyeleri birbirini destekler, bu da onların hedefleri doğrultusunda daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlar. Grup ortamında problemlerle çalışmaya dair istekli olmak daha önem taşır. Üyeler birbirlerinin gelişimlerini gördükçe daha mutlu olurlar. Bu onları kendilerini geliştirmeye de teşvik eder.  
  3. Kişisel Gelişim ve Semptom Düzenleme: Grup terapisinin asıl amacı semptomlar ile mücadele etmektir. Grup vesilesiyle kişi semptomları ile mücadele etmede yeni yollar denemeye istekli hale gelir. Diğer grup üyelerinden aldığı geri bildirimler kendilerinin daha farkında olmalarını sağlar. Ayrıca grup terapisi kişilerdeki stresi azaltır, özgüveni geliştirir ve kaygı ile baş etmede yeni yöntemler sağlar. Psikoterapinin yöntemi terapistin eğitimi ve yaklaşımına bağlı belirlenir. Birçok grupta bilişsel davranışçı terapi (BDT) teknikleri kullanılır. Bunların da kaygı semptomlarında etkili olduğu bulunmuştur. Rol yapma, bilişsel yeniden yapılandırma, davranış modifikasyonu gibi birçok BDT tekniği grup formatına kolayca uygulanabilir. Grubu dinamik tutmak amaçlı seanslar arasında ev ödevleri verilebilir.  

Grup Terapisine Başlamak 

Bazı gruplar tamamen panik bozukluğu yenme üzerine kurulmuştur. Diğer gruplar bütün kaygı bozuklukları gibi daha genel alanlara odaklanıyor olabilir. Bunlarda da negatif düşünmenin üstesinden gelme, gevşeme teknikleri öğrenme ve kararlılık eğitimi gibi konuların üzerinde durulur. Grup terapi kişinin tedavi planının bir parçasıdır. Semptomlarının ağırlığına göre bireysel psikoterapi ve meditasyon ile desteklenmesi gerekebilir. Kendi ihtiyaçlarınız konusunda uzman bir terapistten bilgi almanız daha faydalı olacaktır.