Eşzamanlı bireysel terapi, kişinin aynı zaman diliminde hem bireysel terapiye hem de grup terapisine katılmasıdır. Ancak burada önemli olan nokta kişinin aynı anda katılım sağladığı iki farklı terapi, iki farklı terapist tarafından yürütülmektedir. 

Karakterolojik olarak zor danışanlar için eşzamanlı terapi oldukça gereksinim duyulan bir yaklaşımdır.  Yapılan çalışmalara göre şiddetli yaşam krizlerine uğrayabilen bazı kişiler grup terapisine ek olarak önemli ölçüde geçici bireysel destek istemektedirler.  

Buna ek olarak bazense kişilerin gruptan yararlanmalarını sağlamak için bireysel terapi de gerekli görülebilir. Örneğin, bir kişi grubun  tedavi edici sürecine etkin bir biçimde katılamayacak kadar kaygı hissedebilir veya saldırganlık korku ile kırılgan ya da sıkışmış olabilir. Bireysel terapi, bir kişinin grubu bırakmasına engel olmak için oldukça gerekli görülen ve bu noktada kişiye fayda sağlayan bir süreçtir.

Ayrıca bunların tam tersi de mümkün olabilir ! Grup terapisi, bireysel terapinin gidişatına yardımcı olmak ya da etkisini arttırmak içinde faydalı olarak kullanılabilir. Örneğin, bireysel terapi almakta zorlanan bazı kişiler, verimli bir işleyiş için gerekli koşulları üretemezler. Grubun duygu açısından zengin bireylerarası etkileşimi çoğu kez bu duruma yarar sağlar. Grup terapisi, hem bireysel işleyiş hem de grup işleyişi için yeterli verileri üretmek için kişiye  olanak sağlar. Kişinin katılımda bulunduğu grup ortamı, kişinin yeni davranışını koruyucu ve düşük riskli bir çevrede sınamasına olanak veren değerli bir ortam olarak iş görebilir. Bunlara ek olarak, böyle bir ortam ile kişi yeni öğrendiği davranışın felaketlere veya olumsuz sonuçlara yol açacağı şeklinde ki inançlarının yanlış olduğunun kanıtlanması ile birlikte problem çözmek için yeni stratejiler öğrenmeye açık hale gelir. Bununla birlikte kişi, öğrendiğini dış yaşama aktarabilecek duruma gelir.

Bireysel Terapi ile Grup Terapisi birbirini nasıl tamamlar ?

Aşağıdaki iki koşulun sağlanması durumunda bireysel terapi ve grup terapisi yaklaşımları birbirini tamamlayabilmektedir; 

  • İlk olarak bireysel terapist ve grup terapisti arasında iyi bir çalışma ortaklığı bulunmaktadır. Birbirleri ile etkileşim halinde olmalı ve danışanın, iki terapistin tüm bilgileri paylaşacaklarının farkına varması sağlanmalıdır.  
  • Bireysel terapi kendini burada ve şimdi’ye  yönelterek ve danışanın grup üyelerine ve güncel toplantılardaki olaylara ve temalara yönelik duygularını derinden incelemeye zaman ayırarak, grup yaklaşımlarını tamamlamak durumundadır. Böyle bir inceleme, grup yaşamına daha fazla bağlanma için bir prova niteliği taşıyabilir.

Kaynakça 

  •  (1995; Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, Çev. Ataman Tangör, Özgür Karaçam, Kabalcı Yayınevi, 2002)