Grup terapisinde ortaya çıkan avantajlardan bazıları şunlardır: 

Grup terapisi, bireylere yalnız olmadıklarını ve diğer bireylerin de benzer sorunları ve mücadeleleri paylaştığını gösterme fırsatı sunar 

Grup terapisi, kişiye hem diğer grup üyelerinden destek alma hem de onlara destek olma fırsatını sunar. Bu iki kavram da tedavi oturumlarında oldukça önem teşkil etmektedir. Başkalarından destek almak, grup içerisinde oluşan bağ, bir diğer deyişle terapötik ittifakın bir parçasıdır, diğerlerine destek olmak ise  daha iyi hissetmeye ve sorunlar karşısında beceriler öğrenmeye olanak sağlar.  

Grup terapisi, bireylerin iletişim becerilerini ve sosyalleşme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve kişilerin sorunlarını nasıl ifade edeceklerini öğrenmelerini ve başkalarından gelen herhangi eleştiriye karşı ‘’kabul ‘’  için olanak sağlar. 

Grup terapisi, bireylerin benzer sorunları olan başkalarını dinleyerek öz-farkındalık geliştirmelerine katkıda bulunur. Kişinin deneyimlerini benzer sorunları olan başkalarıyla paylaşması ise çoğu zaman terapötiktirBu açıdan grup terapisi, bireysel terapiye kıyasla daha geniş terapötik bağ içerir.

Grup terapisindeki bireyler, benzer deneyimlerden geçmiş diğer bireylerin başarılı davranışlarını rol model olarak ele alabilir. Modelleme, bireylerin başkalarının eylemlerini kopyalayarak veya taklit ederek öğrendikleri bir öğrenme tekniği olarak psikoterapilerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

Bunlara ek olarak grup terapisi maddi açıdan bireysel terapiden daha uygundur.

Grup terapisinin birkaç dezavantajı:

Her bir katılımcı için  müdahale düzeyi, herhangi bir bireysel terapi kadar odaklanmış ve yoğun değildi

Gruplardaki gizlilik seviyesi, bireysel bir terapiden çok daha az güvenlidir. Her ne kadar grup üyelerine genel olarak grupta ortaya çıkan bilgi ve olayların gizli tutulması ve sadece terapi sırasında grup üyeleriyle paylaşılması gerektiği söylense de, grup terapisinde gizliliğin ihlali potansiyeli çok daha fazladır.

Gruplar tipik olarak belirli zaman dilimlerinde haftalık oturumlar şeklinde bir araya gelir. Terapiyi kişinin kişisel programına sığdırmak için daha az fırsat vardır. Bireysel terapi ise hem danışanın hem de danışmanın ortak uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanabilir.   

Grup terapisi,  utangaç,antisosyal, dürtüsel, pasif agresif, psikotik vb. bireyler için uygun olmayabilir.

Kaynakça: 

https://americanaddictioncenters.org/therapy-treatment/group-individual