Psiko eğitim grubu, agorafobi, sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu) veya spesifik herhangi bir fobinin tedavi planlarında kullanılan ortak bir bileşendir. Psikoeğitim grubu, kişilerin mevcut problemleri  ve bu problemler ile başa çıkma yolları konusunda eğitmeye ve bilgi vermeye odaklanan bir grup terapisidir..

Bununla birlikte psikoeğitim grupları aynı tanıyı paylaşan grup üyelerinden oluşurken bir yandan çok farklı tanılara sahip grup üyelerinin bir araya geldiği ve eğitim odağı bir topluluk içinde yaşamak, kurallara uymak veya  kişilerarası iletişim becerileri  gibi pratik yaşam becerileri üzerine de olabilmektedir.

 Katıldığınız psikoeğitim gruplarının lideri bir psikoterapist, benzer bir tanıyı paylaşan bir başka kişi veya topluluk üyeleri olabilmektedir. Bazı psikoeğitim grupları için belirli biçimler vardır, ancak birçoğu daha serbest biçimli, eklektik bir yaklaşımı izler. Kişilerin mevcut sorunu nedeniyle terapistinin yönlendirmesi ise katıldığı Grup terapisinde ise teknikler ve yöntemler genellikle bilişsel davranış terapisi (BDT) ilkelerine dayanmaktadır.

Sosyal Anksiyete Tanısına Sahip Olan Gençler için Grup Terapisi

Grup terapisi kapsamında sosyal kaygıya sahip gençler için psikoeğitim genel olarak Sosyal ve Akademik Başarı odaklı tedavi planı izler. Grup terapisinde öğrenciler, her biri 50 ile 60 dakika olan 12 haftalık seans oturumuna küçük gruplar halinde katılırlar. Buna ek olarak grup liderleri her oturumda onlara rehberlik ederken bazense mevcut probleme sahip olmayan destekleyici akranlarda katılım  sağlamaktadır.

Sosyal kaygı için tipik bir grup terapisinde, grup liderleri terapi sürecinde psikoeğitim ile birlikte aşağıda belirtilen maddeler üzerinde ilerler. 

  • Anksiyete deneyimini normalleştirmek 
  • Davranış belirtilerini açıklama ve grup üyelerinin kendi belirtilerini paylaşmalarını sağlama 
  • Sosyal ve akademik başarı programı için öğrencilerin hedeflerini belirleme 
  • Grup üyelerinin mevcut olan olumsuz/hatalı düşüncelerini ve kaçınma davranışlarının kendi yaşamlarını nasıl etkilediklerini tartışma 
  • Gerçekçi ya da Alternatif düşünmek için beceri eğitimi 
  • Sosyal beceri eğitimi 
  • Maruz bırakma/ Alıştırma tekniğini kullanma 
  • Nüks önleme